Uvjeti i prava korištenja

Uvjeti i prava korištenja internetskih stranica.

Pristup internetskim stranicama www.danemobili.hr (u daljnjem tekstu web stranice) od strane posjetitelja podliježe dolje navedenim uvjetima. Koristeći web stranice posjetitelj bezuvjetno pristaje na sve niže navedene klauzule.

 

Sadržaj web stranica.

Objavljeni materijal i/ili materijal reproduciran na web stranicama (među kojem najčešće, ali ne samo: informacije, logotipovi, grafički prikazi, zvukovi, prikazi, marke itd., ukratko “Informacije”) su u ekskluzivnom vlasništvu (ili dati na korištenje od treće strane) poduzeću Vratonja d.o.o. Sadržaj web stranica na raspolaganju su za korištenje u privatne, a nikako poslovne svrhe.

 

Intelektualno vlasništvo.

Vratonja d.o.o. aktivno štiti svoje intelektualno vlasništvo. Objavljeni sadržaj zaštićen je važećom zakonodavnom normativom o zaštiti autorskih prava i zaštiti industrijskog vlasništva. Čak i djelomična reprodukcija informacija dozvoljena je samo uz prethodno pismeno odobrenje od strane Vratonja d.o.o. Stoga je zabranjeno mijenjati, kopirati, reproducirati, širiti, dijeliti ili slati sadržaj ovih web stranica bez eksplicitnog pismenog odobrenja od strane Vratonja d.o.o. Dakle, zabranjeno je kopirati programe (software) koji su ključni za funkcioniranje web stranica, kreirati slične programe, tražiti i/ili koristiti šifre koje proizlaze iz tih programa.
Vratonja d.o.o. ne koristi materijal zaštićen tuđim autorskim pravom bez točne naznake nositelja prava. Reprodukcija tog materijala, eventualno sadržanog na web stranicama, mogla bi biti ograničena od strane autora i posjetitelji bi moguće trebali prethodno odobrenje nositelja prava radi eventualne reprodukcije u druge publikacije u papirnatom i/ili elektronskom obliku.

 

Ograničenje odgovornosti.

Iako Vratonja d.o.o. nastoji brzo i pouzdano pružati Informacije, nije u mogućnosti garantirati točnost Informacija u trenutku objavljivanja ili kroz vrijeme. Sve usluge pružene od strane Vratonja d.o.o. ne predstavljaju obavezu iste, stoga Vratonja d.o.o. zadržava pravo da u svakom trenutku i bez najave, eliminira ili u cijelosti ili djelomično web stranice ili cijelu publikaciju, bez mogućnosti traženja odgovornosti za učinjeno.
Vratonja d.o.o. ne preuzima odgovornost za eventualne pogreške, netočnosti i/ili nedorečenosti u sadržaju web stranica, niti će ista moći biti odgovorna za bilo kakve štete, izravne ili neizravne (uključivši štete nastale informatičkim virusima koje bi mogle biti prenijete korištenjem i/ili spajanjem na web stranice ili preuzimanjem sadržaja sa istih) izazvane ili određene pristupom ili korištenjem web stranica.

 

Poveznica (link)
.

Vratonja d.o.o. pruža putem poveznica koje usmjeravaju posjetitelja na druge web stranice korisne informacije na svojim web stranicama. Vratonja d.o.o. odbija svaku odgovornost glede sadržaja na takvim web stranicama i korištenja od strane trećih osoba, kao i eventualnih šteta izazvanih pristupom na takve web stranice, njihovog korištenja ili preuzimanjem njihovih sadržaja.

 

Efikasnost. Primjenjivi zakoni i Sudska nadležnost.

Navedene klauzule predstavljaju dio web stranica i podliježu talijanskim zakonima. U slučaju da se pojedine sekcije pokažu nedostatne, ilegalne ili nekorisne, ostale sekcije ostaju na snazi. Sud u Poreču ima ekskluzivnu nadležnost u slučaju eventualnih sporova povezanih sa navedenim pravnim akcijama. Usprkos tome, Vratonja d.o.o zadržava pravo da u smislu zaštite svojih prava eventualne sporove prepusti zakonskim tijelima gradova ili zemalja izvan Italije.

 

Uvjeti i zaštita logotipova Vratonja d.o.o.

Logotipovi, znakovi, razlikovne i tvorničke markice, web stranice, početne stranice i ostale razlikovne karakteristike Vratonja d.o.o. (“Logotipovi”) predstavljaju vrijednost koju Vratonja d.o.o, aktivno štiti. Za korištenje Logotipova – u skladu s uputama ovih stranica – potrebno je stoga ishoditi eksplicitno odobrenje od strane Vratonja d.o.o. (“Odobrenje”) koje se može dobiti slanjem posebnog zahtjeva (“Zahtjev”) koji sadrži indikaciju svrhe za koju se namjeravaju koristiti Logotipovi. Putem Odobrenja, Vratonja d.o.o. dodjeljuje korisniku pravo koje nije prenosivo, nije ekskluzivno i ne naplaćuje se, za korištenje Logotipova kao što je navedeno u Zahtjevu i samo u svrhu navedenu u specifičnom Zahtjevu.
Ukoliko je prethodno sklopljen ugovor sa Vratonja d.o.o. u kojima je definirano korištenje Logotipova, nije potrebno ishodovati navedeno Odobrenje, osim za korištenje u svrhe ne navedene u važećem ugovoru.
Odstupanje od navedenog, odnosno korištenje Logotipova bez prethodnog pismenog odobrenja od Vratonja d.o.o. moguće je samo u slučaju kada je na web stranicama Vratonja d.o.o. prisutna jasna i eksplicitna izjava o korištenju Logotipova bez prethodnog Odobrenja (npr. pretraživači).
U svakom slučaju, svako korištenje Logotipova mora biti u skladu s definiranim uvjetima, posebno je potrebno:

 • koristiti samo grafičke elemente odobrene od Vratonja d.o.o.;
 • ugraditi u tekst izjavu u kojoj se jasno navodi da se radi o Logotipovima u vlasništvu Vratonja d.o.o.;
 • prigodno ograničiti Logotipove od ostatka teksta.

Slijedeće radnje nisu dozvoljene:

 • maknuti, iskriviti ili promijeniti na bilo koji način i/ili u bilo kojem obliku ijedan element Logotipova van kriterija definiranih od Vratonja d.o.o.;
 • kopirati ili imitirati ukupnu predodžbu o proizvodu (trade dress) Vratonja d.o.o., uključivši grafički prikaz vlasništva web projektiranja Vratonja d.o.o., prezentaciju Logotipova, kombinaciju boja, tipografske elemente, grafički dizajn, oznake proizvoda ili specifične prikaze Vratonja d.o.o.:
 • koristiti marke, logotipove, slogane ili dizajn koji bi se mogli zamijeniti sa Logotipovima;
 • registrirati Logotipove pod imenima drugog stupnja;
 • koristiti Logotipove na način da sugeriraju opisni globalni ili generički značaj;
 • reproducirati Logotipove na način koji od strane Vratonja d.o.o. ocijenjen kao prevarantski, nekorektan, negativan, ilegalan, negativne percepcije ili na drugi način neprihvatljiv za Vratonja d.o.o.;
 • izlagati Logotipove na bilo koji digitalni, papirnati ili drugi medij, na način da prevladava ili da upućuje na odnos ili udruživanje sa Vratonja d.o.o., odnosno na sponzoriranje ili odobravanje od strane Vratonja d.o.o. ili stvarati pogrešan dojam da su sadržaji stranice kreirani od strane Vratonja d.o.o.;
 • izlagati Logotipove na bilo koju web stranicu koja sadrži sadržaje ekskluzivne za odraslu populaciju;
 • ugraditi Logotipove u imena proizvoda, usluga, marka, logotipova ili poduzeća.

Prava povezana sa vlasništvom marki drugačija su u raznim državama. U nekim državama predviđene su stroge kaznene odgovornosti za neadekvatno korištenje zaštićene oznake. Stoga nije uputno koristiti oznaku zaštite(®) u zemljama u kojima oznaka nije zaštićena.
Vratonja d.o.o. zadržava ekskluzivno pravo da povuče ili izmijeni, po vlastitoj odluci, Odobrenje i da poduzme sve mjere u skladu sa zakonom protiv onoga tko ne postupa u skladu s ovim uvjetima, onoga tko krši pravo zaštite intelektualnog vlasništva ili onoga koji ne postupa u skladu sa trenutno važećim zakonskim ograničenjima.